Tin tức

Icon
Dự án

CÁC DỰ ÁN GIẾNG TÁCH DÒNG

Something Việt Nam tiếp tục triển khai thi công các Giếng tách dòng phục vụ cho Gói thầu G “Xây dựng hệ thống cống bao thu gom nước thải”.

Gói thầu xây dựng cống bao – Gọi tắt là gói thầu G, của dự án có mục đích xây dựng 33.768m cống bao thu gom nước thải, trong đó bao gồm khoản 84 giếng tách dòng và 11 cửa xả đi qua hàng loạt tuyến đường trung tâm.

Mục đích là tất cả các cống chung (gồm nước mưa và nước thải) trước khi đổ ra kênh phải qua hệ thống Giếng tách dòng để tách nước sạch với nước thải. Nước sạch đổ ra kênh còn nước thải từ Giếng tách dòng sẽ đưa ra hệ thống cống bao chính qua một hệ thống cống bao nhánh nối kết để xử lý.

Bài viết khác
Khoan khảo sát địa chất phục vụ thiết kế dự án DHRA Long Đức
Khoan khảo sát địa chất phục vụ thiết kế dự án Ojitex Việt Nam
Khoan khảo sát địa chất phục vụ thiết kế dự án Điện gió Bình Đại, tỉnh Bến Tre
Khoan khảo sát địa chất phục vụ thiết kế dự án Điện gió Banpu, tỉnh Sóc Trăng
Khoan khảo sát địa chất phục vụ thiết kế dự án Điện gió Hiệp Thạnh, tỉnh Trà Vinh
Khoan khảo sát địa chất phục vụ thiết kế dự án Điện gió Bạc Liêu
Tin tức
Quảng cáo
prev_doitac next_doitac
sv intern
ITB
Đại học bách khoa
Something Group
Okamura Viet Home
Công ty cổ phần địa chất Đông Dương
Facebook