Tin tức
Kiến trúc & giải pháp
Theo Robert stern, một kiến trúc sư người Mỹ, kiến trúc Hậu hiện đại được chia thành ba dạng nguyên lý sau:
Làm thế nào nhà được thông gió để làm mát tự nhiên mà không cần nhiều đến quạt điện, máy lạnh...? Xin giới thiệu hai trường hợp đã được ứng dụng để bạn tham khảo.
prev_doitac next_doitac
Okamura Viet Home
Kyowa Vietnam
Kyowa Nhật Việt
Công ty cổ phần địa chất Đông Dương
Đại học bách khoa
Facebook